МЕГАЛОЦЕФАЛИЯ

МЕГАЛОЦЕФАЛИЯ       — 1. См.: Макроцефалия. 2. Чрезмерное разрастание и искажение костей черепа (см.: Леонтиаз).