ПРЕЦИПИТАЦИЯ

ПРЕЦИПИТАЦИЯ       — реакция осаждения комплекса антигена и антитела.